Sau 26 bộ võ học, 45 bộ nội công, bộ cổ phổ Khuynh Thành Thích xuất thế, tái hiện đầy đủ và chân thực thế giới võ học Kim Dung
Cách PK Thực - Hư - Ngự độc đáo duy nhất.
Chiến Trường PK KHỐC LIỆT
- Nơi thực lực quyết định tất cả.
Đả Cẩu Bổng - Ỷ Thiên Kiếm - Đồ Long Đao